• lt
 • en
 • ru
 • de
Printing for ages

Apie mus

Esame seniausia spaustuvė Lietuvoje

Tai pirma katalikų spaustuvė Vilniuje įkurta 1574 m. Čia buvo išspausdintos knygos, kurių reikšmę religiniam gyvenimui, lietuvių kalbos plėtrai bei mokslo pažangai pervertinti sunku: M. Daukšos “Postilė”, K. Sirvydo “Punktai sakymų”, lietuviški elementoriai ir t.t. XVIII a. viduryje spaustuvei suteiktas karališkosios spaustuvės vardas ir globa, ji pirmoji LDK pradėjo spausdinti laikraščius ir žurnalus.

Spaustuvė buvo svarbi puoselėjant lietuviškumą, nuo 1805 iki 1940 m., kuomet priklausė Zavadskų giminei.1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, spaustuvė pavadinta “Spinduliu”.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. spaustuvė tampa akcine bendrove “Spauda”. 
Poligrafijos įmonė AB “Spauda“ – seniausios Lietuvoje spaustuvės istorinių tradicijų paveldėtoja ir tęsėja.

Istorija

Pirmąją katalikų spaustuvę Vilniuje 1574 m. įkūrė Kristupas Mikalojus Radvila – Našlaitėlis kovoti su vis labiau įsigalinčiomis Reformacijos idėjomis. Tai liudija ir pirmoji spaustuvės knyga, išleista 1576 m., – Petro Skargos „Už švenčiausiąją Eucharistiją prieš Cvinglio ir Andriaus Volano ereziją“. Apskritai spaustuvė labai prisidėjo prie to, kad Lietuva pasuktų katalikybės, o ne reformaciniu keliu.

Nors spaustuvę nuo pat įsteigimo prižiūrėjo ir tvarkė jėzuitų ordino vienuoliai, 1579 m. karaliaus Stepono Batoro privilegija įkūrę Vilniaus universitetą, galutinai jėzuitams ji perduota 1586 m. Nuo to laiko spaustuvė priklausė Vilniaus akademijai iki pat 1805 m.

Akademijos, arba universitetinis, spaustuvės laikotarpis yra iškiliausias ir reikšmingiausias Lietuvos kultūrai – buvo išspausdintos knygos, kurių reikšmę religiniam gyvenimui, lietuvių kalbos plėtrai bei mokslo pažangai pervertinti sunku: M. Daukšos „Postilė“, K. Sirvydo „Punktai sakymų“, lietuviški elementoriai ir t.t.

Lietuvos ir Lenkijos valdovai nuolat rūpinosi Vilniaus universiteto spaustuve, suteikdami jai išskirtines teises bei privilegijas. XVIII a. viduryje spaustuvei suteiktas karališkosios spaustuvės vardas ir globa, ji pirmoji LDK pradėjo spausdinti laikraščius ir žurnalus.

Akademijos spaustuvės darbo intensyvumą rodo ir šis faktas: 1576 – 1805 m. buvo išspausdinti 3264 leidiniai.

Po Lietuvos – Lenkijos valstybės padalijimų carinei Rusijai okupavus Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, prasidėjo sąstingis visose gyvenimo srityse. Universitetas dėl lėšų stokos ir valdžios politikos spaustuvės atsisako. 1805 m. ji atitenka privačiam asmeniui Juozapui Zavadskiui.

Zavadskių giminei spaustuvė priklausė 1805 – 1940 m. Būtina pažymėti, kad šiuo laikotarpiu itin stiprios spaustuvės savininkų kultūrinės ir šviečiamosios aspiracijos: ieškoma autorių, mecenuojama, įsteigiamas knygynas, rūpinamasi leidinių platinimu, leidžiama grožinė literatūra, mokslo veikalai, kalendoriai bei elementoriai, palaikomi ryšiai su iškiliausiais lietuvių kultūros žmonėmis.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, spaustuvė, pavadinta „Spinduliu“, vėliau LKP laikraščių ir žurnalų leidykla ir spaustuve, o 1969 m. – LKP CK leidykla, pamažu plečiama ir modernizuojama, kol galiausiai 1985 m. iškilmingai priimamas didžiulis laikraščių ir žurnalų gamybos kompleksas, pavadintas Spaudos rūmais (dabar Laisvės pr. 60).

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, spaustuvė 1991 m. tampa akcine bendrove „Spauda“. Šiuo metu tai didžiausia Lietuvoje poligrafijos įmonė, aprūpinta moderniausia laikraščių, žurnalų ir knygų spausdinimo technika.

  +370 687 43283
  Susisiekite,
  Mūsų specialistai padės
  Jums išsirinkti.
  • 15 metų jau bendradarbiaujame su AB "Spauda", joje spausdinome laikraščius, knygas, dabar spausdiname kalendorius, reklaminius lankstinukus.
   Per visą šį laikotarpį galėjome tik džiaugtis tokiu bendradarbiavimu, nes AB "Spauda" ne tik pateisindavo, bet ir su kaupu įvykdydavo mūsų lūkesčius, įkvėpdama naujiems darbams ir sumanymams.
   Visokeriopos sėkmės Jūsų draugiškam ir šauniam bei jaunatviškam seniausios spaustuvės Lietuvoje
   kolektyvui.

   Su pagarba
   UAB "Patarimų leidyba"

  Bendraukime: